Oferta

NOVITUS POSNET
ONE ONLINE

LINK ONLINE

NANO II ONLINE

NANO ONLINE
MAŁA ONLINE
SENTO ONLINE         NEXT   ONLINE          NANO E                        SENTO E
SENTO LAN E

ERGO ONLINE             BINGO ONLINE        MOBILE ONLINE       FAWAG ONLINE       MOBILE HS EJ
BINGO XL
ERGO
FAWAG Lite

 

Oferowany system RAKSSQL jest systemem modułowym. Użytkownik zakupuje licencje jedynie na moduły, które aktualnie potrzebuje.

Podstawowe moduły oprogramowania to: Finanse i Księgowość, Książka Przychodów i Rozchodów, Kadry i Płace, Środki trwałe,  Sprzedaż, Magazyn, Mała Produkcja oraz CRM.

Oferujemy systemy związane z  akceptacją kart płatniczych, doładowaniem telefonów i  przyjmowanie płatności za rachunki.

Oferujemy wynajem terminali płatniczych firmy PayTel w programie Polska Bezgotówkowa bezpłatnie przez 1 rok.

Sprzedajemy wagi DIBAL PROSTE, KALKULACYJNE, KALKULACYJNE z INTERFEJSEM RS232 do KAS FISKALNYCH.

 

NOVITUS POSNET
ONE ONLINE

LINK ONLINE

NANO II ONLINE

NANO ONLINE
MAŁA ONLINE
SENTO ONLINE         NEXT   ONLINE          NANO E                        SENTO E
SENTO LAN E

ERGO ONLINE             BINGO ONLINE        MOBILE ONLINE       FAWAG ONLINE       MOBILE HS EJ
BINGO XL
ERGO
FAWAG Lite
NOVITUS POSNET  

ONE ONLINE

LINK ONLINE

NANO II ONLINE

NANO ONLINE
MAŁA ONLINE
SENTO ONLINE         NEXT   ONLINE          NANO E                        SENTO E
SENTO LAN E

ERGO ONLINE             BINGO ONLINE        MOBILE ONLINE       FAWAG ONLINE       MOBILE HS EJ
BINGO XL
ERGO
FAWAG Lite