PROMOCJA

Przykładowy wykaz kas fiskalnych oferowanych przez firmę COMSET.

Firma COMSET daje rabat na oferowane kasy > 10 %

Kasa Fiskalna POSNET MOBILE HS  EJ

Kasa Fiskalna BINGO HS EJ

Kasa Fiskalna NANO E

Kasa Fiskalna MALA + E

Kasa Fiskalna ERGO

Kasa Fiskalna SENTO E

Najbardziej nowoczesna Kasa Fiskalna NEXT

Tania Kasa Fiskalna z kopią elektroniczną FAWAG Lite

KASY ONLINE:

Kasa NANO ONLINE

Kasa MALA ONLINE

Kasa SENTO ONLINE

Kasa NEXT ONLINE

Kasa ONE ONLINE

Kasa ERGO ONLINE

Kasa BINGO ONLINE

Kasa FAWAG ONLINE

Kasa MOBILE ONLINE