RODO

W  związku z rozporządzeniem RODO informujemy że:

  • administratorem Pana/Pani danych osobowych  jest COMSET Bolesław Pempera z siedzibą w Gdańsku ul Ciołkowskiego 1A/9, 80-463 Gdańsk tel. 501-046-914 email comset@comset.com.pl
  • dane podawane przez Kontrahentów są związane z procesem współpracy i  sprzedaży produktów oraz rejestracji produktów w Urzędzie Skarbowym. Przetwarzane dane to:  imię i nazwisko, firma , adres, numer NIP lub REGON, numer PESEL, adres e-mail, telefon lub fax, numer rachunku bankowego
  • udostępnienie Państwa danych jest dobrowolne jednak konieczne do obsługi współpracy pomiędzy firmą a Klientem
  • dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obsługi serwisowej wdrażanych urządzeń
  • posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich korekty oraz usunięcia
  • każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO